• English
  • Eesti
  • German

MENTALITEET

Hea tulemus sünnib eranditult heast koostööst. Exporabbit hoolib oma tööst ja soovib, et see, millele oma energiat ja vaimujõudu kulutame tooks nauditava tulemuse. Loovus sünnib erinevate teemade ja kogemuse kokkupuutest – võrdluse, analüüsi, uudishimu, erksa meele ja minnalaskmise sümbioosist – mille kontekst on alati avatud meelega õhkkond. Tahame olla koostööpartner, keda klient usub ja usaldab, kelle kogemus ja lai silmaring teeb Exporabbitist huvitava partneri.

Exporabbit tuleb Eestist. Riigist, kes on maailmas eeskujuks oma e-riigi infotehnoloogiliste lahendustega, kus on fenomenaalsed muusikanähtused Arvo Pärdist laulupidudeni ja kus inimestel on tugev side loodusega. Eestis elab 32 inimest ruutkilomeetril, mis teeb Eestist ühe hõredamini asustatud piirkonna Euroopas, ent kus kasvab 4000 puud iga elaniku kohta. Muusika ja loodus ning nutikad lahendused – need on Exporabbiti loomuses.

Exporabbit ennustab tugevat arengupotentsiaali rändnäitustele. Kuna elamusliku ekspositsiooni loomine on väga teadmistemahukas, eeldab korralikku teostust, siis liigub ka eelarve korrelatsioonis töömahuga. Ka näitused vajavad majanduslikku tasuvust ja üheks selliseks võimaluseks on luua ekspositsioon selliselt, et peale esmakordset presenteerimist peremeesmuuseumis saab seda ka edasi anda. Teemasid, mis selleks sobivad ja mis kõnetavad inimesi mitmel pool maailmas, on mitmeid. Exporabbit mõtleb kaasa – teeme revolutsiooni expomaastikul!

Samuti soovime luua kontakte teemamuuseumite vahel ja pakkuda neile seda, mida me Eestis oleme juba loonud. Kohandades loodud ekspositsioone teie riigi keelevalikule ja vajadusel täiendades sihtriigi infoga, kas need näitused pakuvad huvi ka teie riigis?

  • „Sääskedega sõjas ja rahus“. RMK Sagadi metsamuuseum.
  • „Metsanotsu“. Eesti Loodusmuuseum.
  • „Öised lendajad“. Eesti Loodusmuuseum.
  • „Samblad ja samblikud“. Eesti Loodusmuuseum.